Iščem posojilo

Potrebujem 2000 eur. Odplačam v 1 letu z 200 eur obresti. Obročno. Redno zaposlen. Overimo pri notarju.

Posojilo forum

Your email will not be published. Name and Email fields are required